Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku informuje, że planuje w dniu 6 września br. rozpoczęcie szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP).

W związku z powyższym prosimy zainteresowane w/w szkoleniem jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych o składanie kart skierowań do Wydziału Operacyjnego tut. Komendy.
Karty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia br.

 

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie dowódców OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

  • skierowanie wg wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku;
  • wiek – nie przekroczone 65 lat;
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP);
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku. Poprzez spełnienie równorzędnych wymagań należy rozumieć kurs podstawowy 1 i 2 stopnia lub realizowany jednoetapowo oraz kurs z zakresu ratownictwa technicznego zgodny z programem z 2006 r.

 

Karta skierowania jest dostępna w zakładce OSP/Szkolenia OSP.