Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.

  1. Słowo wstępne KG PSP
  2. Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r. 
  3. Wniosek 1
  4. Wniosek wypełniony 2
  5.  Wniosek o dotację OSP 2019 .doc
  6. Zakres wydatkowania środków finansowych dla OSP