nowa_ruda_samochod_2s

W dniu 30 grudnia 2019 r. na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie odbył się uroczysty apel, którego celem było przekazanie i poświęcenie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu SCANIA.

Fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych na podwoziu SCANIA 3/24 o wartości prawie 970 tys.zł sfinansowany został ze środków:
- Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu – 249 tys. 240 zł;
– Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 370 tys. zł;
– Dotacji z funduszu wsparcia PSP - 350 tys. zł - pozyskanych od starostwa powiatu kłodzkiego i 6 gmin powiatu kłodzkiego: Kudowy-Zdrój, Polanicy-Zdrój, Międzylesia, gminy wiejskiej Kłodzko, gminy miejskiej Nowa Ruda, gminy wiejskiej Nowa Ruda.
a
Wśród zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli:
- Pani Monika Wielichowska - Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
- mł. insp. Ryszard Mazurkiewicz - Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku;
- Pan Mateusz Jellin - Burmistrz Miasta Polanicy-Zdrój;
- mjr.  Przemysław Rogalski - przedstawiciel placówki Straży Granicznej w Kłodzku;
- kpt. Adrian Kudła - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku;
- Pan Leszek Dorszewski - Komendant Straży Miejskiej w Radkowie;
- Pan Mateusz Hryckiewicz - przedstawiciel gminy Nowa Ruda;
- ks. Zdzisław Wojtowicz - kapelan strażaków powiatu kłodzkiego.
a
Mł. bryg. Jarosław Chodorowski - Komendant Powiatowy PSP w Kłodzku - dziękując za okazaną pomoc przy pozyskaniu nowoczesnego pojazdu pożarniczego, podkreślił, że zarówno ubiegłoroczny jak i tegoroczny zakup pojazdów jest najlepszym przykładem wspaniałej współpracy organów Państwowej Straży Pożarnej z instytucjami, władzami samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu kłodzkiego.