Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku  informuje, że Fundacja Pomocy Poszkodowanym Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej przypomina o swojej działalności i pomocy w sytuacji tego wymagającej. Fundacja "Solidarni" prowadzi działalność na rzecz i dla dobra funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP oraz członków ich rodzin.

Należy pamiętać, że przyznawanie pomocy odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych. Warunkiem koniecznym jest, by osoba ubiegająca się o pomoc była objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy, o której mowa w załączniku do Regulaminu.

Link do strony internetowej Fundacji "Solidarni": http://www.fundacjapsp.pl/