Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowej Rudzie składa podziękowania Serwisowi Opon AKRYPON z Kłodzka za bezinteresowną i profesjoną wymianę opon w pojazdach operacyjnych i ratowniczych.