Funkcjonująca w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej sala edukacyjna ,,Ognik’’ została doposażona w torbę medyczną oraz defibrylator szkoleniowy.
Nowy sprzęt został sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach Programu grantowego ,,Bezpieczne Orlęta’’, którego celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa, skierowana do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym. W chwili obecnej ,,Ognik’’ ze względu na pandemię COVID-19 nie przyjmuje gości, mamy jednak nadzieję, że po uporaniu się z wirusem grupy dzieci i młodzieży przyjmowane będą jeszcze liczniej niż dotychczas, a nowy sprzęt przyczyni się do urozmaicenia zajęć.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Bartosz Zdęga