Z dniem 1 października br. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg.  Marek Kamiński powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku bryg. Rafała Chorzewskiego.

     Pan bryg. Rafał Chorzewski rozpoczął pełnienie służby pożarniczej w dniu 1 września 1986 r. jako słuchacz – kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu z dniem 1 sierpnia 1988 r. został zatrudniony  w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie na stanowisku instruktora ds. prewencji. Następnie w latach 1992 – 1998 pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Kłodzku a od 1999 r. do chwili obecnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.
    Od początku służby przeszedł wiele szczebli zawodowej kariery w Państwowej Straży Pożarnej. Do 31 sierpnia 2020 r. dowodził Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą PSP w Nowej Rudzie.
    Za dotychczasową długoletnią służbę został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz brązową odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”. W roku 2015 r.  został wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego PSP za szczególne zaangażowanie w działania ratowniczo – gaśnicze.
      Bryg. Rafał Chorzewski cechuje się wysokim stopniem zdyscyplinowania przy realizacji zadań służbowych oraz profesjonalizmem w sytuacjach kryzysowych. Jego cechy charakteru pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu w realizacji powierzonych mu zadań, co przyczyniło się do podjęcia przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z  dniem 1 września 2020 r. decyzji powierzenia bryg. Rafałowi Chorzewskiemu pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku  a z dniem 1 października 2020 r. powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku życzą Komendantowi powodzenia i samych sukcesów na powierzonym stanowisku.