W dniu 30 października 2020 r.  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku bryg. Rafał Chorzewski wręczył kpt. Piotrowi Ogielskiemu akt mianowania na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie.  

Kpt. Piotr Ogielski pełnił dotychczas obowiązki Z-cy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kłodzku, które zostały powierzone  z dniem 1 listopada 2020 r. mł. bryg. Marcinowi Kosińskiemu.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku z udziałem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej Komendy.

Serdecznie gratulujemy awansowanym i życzymy powodzenia w dalszym wykonywaniu obowiązków służbowych.