Dotacje OSP

W związku z rozpoczęciem procesu udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku informuje, że przyjmuje propozycje zakupów sprzętu i prac remontowych, które będą sfinansowane z ww. dotacji:

  • dla jednostek OSP włączonych do KSRG do dnia 31 maja 2019 r.  
  • dla jednostek OSP spoza KSRG do dnia 7 czerwca 2019 r.

Prosimy o przygotowanie propozycji wykorzystania ww. środków w formie tabelarycznej (tabele do pobrania zamieszczone poniżej) i przesłać na adres operacyjna@kppsp.klodzko.pl .

Pobierz załączniki:

  1. Wykaz asortymentu KSRG 2019
  2. Wykaz asortymentu MSWiA 2019
  3. Wydatki bieżące poniżej 10 000 zł
  4. Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł
  5. Remonty strażnic