Kierownictwo KP PSP

bryg. Tomasz SZYSZKA
p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

 


 

mł. bryg. Tomasz WÓJTOWICZ
Z-ca  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

Komendant