Kierownictwo KP PSP

p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
mł. bryg. Tomasz WÓJTOWICZ

Komendant