Kierownictwo KP PSP

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

mł. bryg.  Jarosław CHODOROWSKI

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

mł. bryg. Tomasz WÓJTOWICZ