KONTAKT

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko
tel.: 74 865 72 01,  fax: 74 865 72 03
e-mail: kpklodzko@kwpsp.wroc.pl

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego.