Monitoring pożarowy

Zarządzeniem nr PZ.0230.1.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku wprowadził do stosowania opracowane w listopadzie 2018 r. i zaktualizowane w listopadzie 2019  r.  „Warunki organizacyjno-techniczne dotyczące połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych  systemu sygnalizacji pożarowej z zainstalowanych w budynkach, obiektach budowlanych lub terenach z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku przy ul. Traugutta 7”.

Przedmiotowe warunki zostały umieszczone w poniższym załączniku: