Służba i praca

Ogłoszenie zamieszczone 10 czerwca 2020 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy inspektor do spraw finansów w Sekcji Finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku.

Termin składania dokumentów do 16 czerwca 2020 r.

Więcej informacji umieszczono pod poniższym linkiem: Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie zamieszczone 09 marca 2020 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko starszy technik w Sekcji Finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku.

Termin składania dokumentów do 20 marca 2020 r.

Więcej informacji umieszczono pod poniższym linkiem: Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie zamieszczone 07 marca 2020 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko starszy inspektor do spraw finansów w Sekcji Finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku.

Termin składania dokumentów do 16 marca 2020 r.

Więcej informacji umieszczono pod poniższym linkiem: Ogłoszenie o naborze


 

Ogłoszenie umieszczone 03 marca 2020 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Termin składania dokumentów do 13 marca 2020 r.

Więcej informacji umieszczono pod poniższym linkiem: Ogłoszenie o naborze

 

17 marca 2020 r. - wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej w KP PSP w Kłodzku 

18 marca 2020 r. - Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego

19 marca 2020 r. - Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego

26 marca 2020 r. - Wyniki IV i V etapu postępowania kwalifikacyjnego


 

Ogłoszenie zamieszczone 07 lutego 2020 r. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Termin składania dokumentów do 24 lutego 2020 r.

Więcej informacji umieszczono pod poniższym linkiem: Ogłoszenie o naborze

 

Protokół z I etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku dostępny pod linkiem - Protokół z I etapu postępowania. 

Wyniki z II etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku dostępny pod linkiem- Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

Wyniki z III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku dostępny pod linkiem - Wyniki III i IV etapu naboru

 

Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do dnia 20 marca 2020 r do godz. 14:30 zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku ul. Traugutta 7 dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018 poz. 672):

  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
  • zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

 

Wyniki z V etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku dostępny pod linkiem - Wyniki V etapu naboru

Wyniki z VI etapu postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku dostępny pod linkiem - Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

Ogłoszenie zamieszczone 06 lutego 2020 r. r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko specjalista ds. łączności i teleinformatyki w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku.

Termin składania dokumentów do 21 lutego 2020 r.

Więcej informacji umieszczono pod poniższym linkiem: Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie zamieszczone 03 lutego 2020 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko starszy inspektor do spraw finansów w Sekcji Finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku.

Termin składania dokumentów do 14 lutego 2020 r.

Więcej informacji umieszczono pod poniższym linkiem: Ogłoszenie o naborze

 

Informacje o wynikach naboru na stanowisko starszy inspektor do spraw finansów w Sekcji Finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku dostępny pod linkiem Wyniki naboru


Ogłoszenie zamieszczone 25 listopada 2019 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko starszy inspektor do spraw finansów w Sekcji Finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku.

Termin składania dokumentów do 10 grudnia 2019 r.

Więcej informacji umieszczono pod poniższym linkiem: Ogłoszenie o naborze


 

Ogłoszenie zamieszczone 5 listopada 2019 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko starszy inspektor do spraw finansów w Sekcji Finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku.

Termin składania dokumentów do 15 listopada 2019 r.

Więcej informacji umieszczono pod poniższym linkiem: Ogłoszenie o naborze


Ogłoszenie zamieszczone 27 sierpnia 2019 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko starszy inspektor do spraw finansów w Sekcji Finansów w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku.

Termin składania dokumentów do 10 września 2019 r.

Więcej informacji umieszczono pod poniższym linkiem:  Ogłoszenie o naborze