Rozliczanie Dotacji OSP

W związku z potrzebą terminowego wydatkowania dotacji KSRG w zakresie realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” oraz dotacji MSWiA w zakresie realizacji zadania publicznego pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku uprzejmie informuje, że termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia podpisania umowy przez KG PSP do dnia 31 października (dotacja KSRG) oraz 29 listopada (dotacjaMSWiA).

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę według wzoru  w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Do rozliczenia dotacji KSRG prosimy przygotować:
– opisane i podpisane faktury,
– kserokopię książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
– wypełnione i podpisane sprawozdanie,
– podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
– ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.

Pliki do pobrania:

  1. Opis faktury dla OSP KSRG
  2. Oświadczenie o rachunku bankowym

Do rozliczenia dotacji MSWiA prosimy przygotować:
– opisane i podpisane faktury,
– ksero książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
– wypełnione i podpisane sprawozdanie,
– podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
– ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.

Pliki do pobrania:

  1. Opis faktury dla OSP poza KSRG
  2. Oświadczenie o rachunku bankowym